Lönehantering/Flex HRM

Ekonomikontoret i Hjo, Re Bokföring

Att arbeta med anställdas löner är många gånger komplicerat, det är mycket att tänka på för att följa alla regler och avtal. Att producera rätt lön till utbetalningsdagen, att upprätta anställningsavtal och följa alla regelverk, är mycket viktigt. Jag hjälper er gärna att producera löner varje månad. Fördelarna med att låta mig sköta löneadministrationen är att arbetet utförs av en erfaren konsult och att arbetet görs externt, utanför företaget.

Förutom lön ska också semesterlön beräknas och alla avdrag och tillägg som sjuklön, vård av barn, övertid, komptid etc. göras korrekt. Bokföringsunderlag ska tas fram med en beräknad semesterskuld varje månad. Efter lönekörningen är det dags att redovisa skatter, pensioner, statistik, kontrolluppgifter, Fora etc.

Jag strävar efter att skapa effektiva rutiner för att underlätta tidrapportering och löneadministration.

Jag erbjuder även lönekonsult att hyra (Hogia) samt konsultationer i Flex HRM – tidrapporting och Flex Reseräkning på webben.