GDPR

Så här behandlar jag dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

I och med att dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj i år ersätts den personuppgiftslagen, PuL. På den här sidan kan du läsa hur jag behandlar dina personuppgifter i och med den nya dataskyddsförordningen.

Ekonomikontoret i Hjo, kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Jag behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Personuppgiftsansvarig är Annica Andersson.

Jag behöver uppgifter om dig för att kunna sköta din bokföring, din deklaration och ha kontakter med myndigheter som t.ex Skatteverket. Jag kommer inte att behandla dina personuppgifter om jag inte har en väl motiverad anledning till att göra det och om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Jag tar del av dina personuppgifter för att kunna utföra mina arbetsuppgifter vilka är att sköta din redovisning enligt gällande lagar och regler. I vissa fall behöver jag lämna dina personuppgifter till Skatteverket, myndigheter eller din bank men det görs endast med ditt godkännande.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos mig.

Du har rätt att:
Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter, Invända mot behandling av dina personuppgifter
När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
Klaga på min behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

På datainspektionens webbplats kan du läsa mer

Jag kommer inte lämna ut information om dig eller ditt företag annat än med ditt godkännande.

Personuppgifter sparas i bokföringsprogrammet Fortnox och i deklarationsprogrammet BL Skatt Proffs, jag kommer att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med båda dessa leverantörer. De uppgifter som sparas är personnummer, namn, adress, telefonnummer och mejladress.