Redovisning och konsultationer

 

Har du ett bra bollplank när det gäller ditt företag?
Kan du lita på att bokföringen är rätt och visar dig hur ditt företag går?
Är det vinst eller förlust? Hur stor?

För mig är engagemanget, förståelse för din verksamhet och goda relationer viktigt. Jag vill också gärna bidra med mina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa dig att lyckas med ditt företag.

För att stötta dig på vägen till ditt mål, erbjuder jag bland annat:

– Företagsekonomiska konsultationer
– Ett stöd till dig som sköter bokföringen själv men vill ha ett bollblank
– Bokföring
– Bokslut
– Årsredovisning
– Deklarationer
– Ekonom/lönekonsult att hyra

Med mina 28 års erfarenhet av ekonomiska konsultationer kan du känna dig trygg med mig som redovisningskonsult. Det är viktigt att tänka på att en korrekt bokföring ger företags-ledaren information om hur företaget utvecklas och ger bra ekonomiska beslutsunderlag för framtiden. 

Med bra månadsbokslut ökar möjligheten att få större kontroll på
– företagets intäkter/kostnader/resultat med jämförelse till budget eller föregående år
– större förändringar vad gäller intäkter och kostnader
– värdet på företagets tillgångar och skulder.

Varmt välkommen!